Garantievoorwaarden

Elke klant geniet van een productgarantie die geldt voor 12 maanden op nieuwe artikelen. Deze garantie dekt fabrieksfouten en technische defecten die reeds aanwezig waren bij de levering van de goederen.

Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet de klant bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Onderstaande gevallen zijn bijgevolg uitgesloten op deze productgarantie:
 

  • Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering van het goed veroorzaakt aan het toestel (bijvoorbeeld door oxidatie, schokken, vallen, menselijke schade, ...).

  • Alle schade ten gevolge van onprofessioneel gebruik en menselijke schade bij de montage of installatie van onderdelen. De klant zal enkel recht hebben op een kosteloze vervanging wanneer blijkt dat het defect reeds aanwezig was bij de levering. Bijgevolg moet het defecte onderdeel binnen de 14 dagen na levering ongebruikt worden terug verkregen door GSMClinic.be.

  • Elk object waarbij een defect bij levering aanwezig was dient in dezelfde staat geretourneerd te worden als waarin het object ontvangen werd.

  • Artikelen die door de klant zelf reeds werden gedemonteerd of hersteld.

  • Defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen.

  • Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.

  • Schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

  • Schade/verlies ten gevolge van diefstal.

  • Op tweedehands artikelen geld een garantietermijn van slechts 12 maand.

b) Het gebrek van het aangekochte object dient binnen de 14 dagen na de vaststelling worden gemeld bij GSMClinic.be. Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen terzake. Nadat deze periode verstreken is zal de klant geen beroep meer kunnen doen op zijn garantierecht.

c) Als er uit de waarnemingen blijkt dat de klant voldoet aan het recht op garantie kan hij zijn defecte/beschadigde aangekochte object *kosteloos retourneren en zal GSMClinic.be bij de ontvangst van het defecte product een vervanging of een volledige terugbetaling (inclusief de verzendkosten) voldoen aan de klant.

Retourneeradres:

THE ONLY ONE BV
Zeelaan 298
8670 Koksijde
België

(Bovenstaand retourneeradres is niet van toepassing op producten die rechtstreeks van een externe leverancier van GSMClinic.be werden geleverd aan de klant. Hierbij dient de klant het product terug te sturen naar de externe leverancier. De klant moet hiervoor contact opnemen met GSMClinic.be om het betreffende retouradres te verkrijgen en het product terug te sturen naar de externe leverancier.)

*De klant dient de verzendkosten steeds te bewijzen aan de hand van een betaalbewijs verkregen van de transporteur waarmee het defecte/beschadigde object werd teruggestuurd. GSMClinic.be zal de klant, na het terug te hebben ontvangen en testen van het defecte/beschadigde object, enkel voor zijn werkelijke kosten kunnen vergoeden, en deze kosten mogen niet meer zijn dan de voordeligste methode om het object terug te sturen.